Goede strategieën zijn ontworpen op uitvoerbaarheid !

Een algemene instelling hoe de strategieën uit te voeren

Een goed doordachte en geformuleerde strategie is een noodzaak voor elke organisatie. Maar de echte kracht van een strategie ligt in het doel erachter en de uitvoerbaarheid ervan. Goede strategieën zijn ontworpen op uitvoerbaarheid! 

Voor de meeste bedrijven zijn strategische vraagstukken niet zo complex ! Er is veel expertise en ervaring beschikbaar, uitdagingen zijn bekend, Oplossingen zijn binnen handbereik. Maar het helpt om een buitenstaander aan boord te brengen brengen die het oorspronkelijke doel van de organisatie terug in het centrum van de strategie zet. Een adviseur kan het management helpen met het loskoppelen van de dagelijkse realiteit en fungeren als een onafhankelijk klank- en inspiratiebord. Een buitenstaander is vaak beter in staat om stoffig geworden waarde drivers te vernieuwen, om de interne analyse te valideren. Daarnaast biedt een adviseur ruimte voor creativiteit in gedachten en oordeelsvorming en de blik van buiten naar binnen te brengen. Dit laatste is crucial om een organisatie die vast loopt opnieuw leven in te blazen.

Goede strategieën zijn ontworpen op uitvoerbaarheid. Op het gebied van verdienmodel, financiële haalbaarheid, routekaarten en soundbites. Solutions Insight helpt klanten eerst een stap terug te doen, om vervolgens de uitdagingen te overzien en te voorzien, alternatieven te evalueren, stakeholder communicatie voor te bereiden, capaciteit en risico en management aandacht te geven. Een goede voorbereiding voor een transformatie is goed bestede tijd!

Comments are closed.